Ang Sakramento Ng Binyag Gabay At Seremonya - Buy Book Online Philippines | ST PAULS Online

RELIGIOUS BOOKS ONLINE PHILIPPINES

You are here: Books > Catechetics > Ang sakramento ng binyag gabay at seremonya

Ang Sakramento ng Binyag Gabay at Seremonya (SC-00513-206394)

Ang Sakramento ng Binyag Gabay at Seremonya (SC-00513-206394)

by Rev. Fr. Melchor B. Montalbo, Jr., Ph.D.

price: Php 40.00
weight: 100 g
size: 6 x 7.5 inches
no of. pages: 16
ISBN: 971-92520-0-6

Ang Binyag ay ang sakramento ng muling pagkabuhay, at ito ang saligan ng buong buhay Kristiyano natin. Sa pamamagitan ng masagisag na paghuhugas ng tubig at ng paggamit ng tamang ritwal ("Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo"), ang bininyagan ay nalilinis sa kanyang kasalanan - kapwa orihinal o manang kasalanan, at mga kasalanang personal - at pinag-iisa kay Kristo.
Si Hesus na rin ang nagsabing kailangan ang Binyag upang maligtas. Sa Ebanghelyo ni Marcos 16:16, sinabi niya: "Ang sinumang maniwala rito at tanggapin ang binyag ay maliligtas". Sa Ebanghelyo ni Mateo 28:19, sinabi naman niya: "Binyagan sila sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo."


Discover quality books at discounted prices and view a great range of catholic books, bibles, novena and many more religious books online at ST PAULS Philippines.

Shopping Cart

  • There are no items in your shopping cart.

Book Reviews

BETTER MARRIAGE

Marriage cannot simply pertain to a piece of paper. It is not just about two gooey-eyed people getting together because they feel for each other. It does not refer to a bunch of [...]

read more

Promos and EventsSt Pauls National Bible Quiz