Bible for Children

Childrens Bible sa Wikang Filipino - HB


(0.00) Customer ratings

Philippine Bible Society | Product Code: PS-00059

₱ 495.00

Quantity

+
-
0 available stock

Weight (grams): 3100

Author/s: Philippine Bible Society

Size: 6 x 5 inches

Materials: PAPER HARD BOUND - actual weight - 600g

No of Pages: 875

ISBN: 978-971-29-0793-7

Editorial Reviews:

About the Author:

Description:

Tiyak na kawiwilihan ng mga bata ang "Children´s Bible sa Wikang Filipino". Bukod sa ito ay basahin at unawain, ang mga ilustrasyong iginuhit ng isang respetadong Filipinong pintor ay matapat sa kulturang ng Biblia, makukulay, at napakganda.

Hindi lamang ito koleksyon ng mga kuwento sa Matanda at Bagong Tipan. Ang "Children´s Bible sa Wikang Filipino" ay naglalaman ng mga kuwentong mula sa lahat ng aklat ng Biblia, upang buung-buong mababasa ng mga bata ang banal na Kasulatan.

Higit sa lahat, naglalaman ito ng mga piling talata mula sa lahat ng aklat sa Biblia na nagpapakita kung gaano kamahal ng Diyos ang sangkatauhan, at kung paano niya ito ipinakita sa pamamagitan ni Jesus-Cristo.

Tunay ngang ito ang pinakamabuting regalo para sa mga bata, sapagkat hindi kailanman masyadong maaga upang malaman nila ang patungkol sa ating Diyos!

There are no reviews yet.